29 Ιανουαρίου 2010

His favourite Ravioli


Είπα να αναρτήσω κάτι επειδή το μπλογκ άρχισε να χορταριάζει. Μα που πήγαν οι νοικοκυραίοι καλέ;

Πάντως μην ετοιμάζετε την όρεξη σας επειδή μετά που θα διαβάσετε την ιστορία θα σας κοπεί απότομα :)  

Το δημοσιεύω όπως μου το στείλαν.

An elderly Italian man lay dying in his bed.
While suffering the agonies of impending death, he suddenly smelled the aroma of his favourite ravioli wafting up the stairs.
He gathered his remaining strength, and lifted himself from the bed. Gripping the railing with both hands, he crawled downstairs.
When he reached the bottom of the stairs, he leaned against the door frame, gazing into the kitchen, where if not for death's agony, he would have thought himself already in heaven for there, spread out upon waxed paper on the kitchen table were hundreds of his favourite ravioli.

Was it heaven? Or was it one final act of love from his wife of sixty years, seeing to it that he left this world a happy man?
He threw himself towards the table, landing on his knees in a crumpled posture. His parched lips parted, the wondrous taste of the ravioli was already in his mouth.

With a trembling hand he reached up to the edge of the table, when suddenly he was smacked with a wooden spoon by his wife.

"Va fanculo!" she said. "Questi sono per il funerale."